Tommy L. Jørgensen

Tommy L. Jørgensen

Præsident

Stifter, Cand. jur. spec. i Miljøret, forvaltningsret og special strafferet. Har tidligere lave humanitært arbejde i Nigeria, Uganda og Guinea Bissau. Rejst i 14 afrikanske, 5 syd- og mellem-amerikanske lande samt 3 i østen.
"Ønsket om at gøre noget for børn og unge har altid optaget mig". (TLJ)

David Tange

David Tange

Vicepræsident

Ny næstformand er David, har støttet Nepal 2010 i flere år, da hans kone er nepaleser brænder han derfor for at hjælpe folk i Nepal. David har tidligere arbejdet i grænseregionen til Indien, hvor han har haft særlige opgave omkring kvinderes rettigheder og bekæmpet trafficing og menneskehandel generelt i området.

Birte Legène

Birte Legène

Bestyrelsesmedlem

Birte har været med fra start og er således med i selve bestyrelsen for 5. gang ud af 7 mulige. Hun har i de mellemliggende fungeret som sekretær og været suppleant med forskellige specialopgaver i en periode.
Hun er ud over formanden, den der længst har tjent Nepal 2010.

Agnes Durai

Agnes Durai

Bestyrelsesmedlem

Agnes Durai er 24 år gammel og har en stor lidenskab for at hjælpe andre mennesker, da hun selv kommer fra Indien har hun tidligere været frivillig i mange sociale projekter der og håber at kunne gøre brug af sine erfaringer til gavn for Nepal 2010. Agnes ser frem til arbejdet og håber at være med til at gennemfører de visioner Nepal 2010 har sat sig som mål.
Stort og varmt velkommen til dig Agnes, vi ser frem til samarbejdet.

Martin Lund

Martin Lund

Bestyrelsesmedlem

Martin Lund har været medlem en del år, men har først for nyligt følt at han måske kunne hjælpe og give noget til projektet.
Til daglig arbejder Martin som montør og fællestillidsmand for et ventilationsfirma i København.
Han er en dygtig sælger og noget af det Nepal 2010 har manglet; folk der kunne sælge vores ide/projekt.
Han er en glad udadvendt personlighed, der er nem at tale med og har mange gode ideer.
Så Martin skal også have et stort og varmt velkommen i bestyrelsen.

Kurt Seerup

Kurt Seerup

Bestyrelsesmedlem

Kurt blev medlem af bestyrelsen i 2015. Kurt er tidligere luftkaptajn og har lang erfaring med at flyve Boeing 747, så hvis projektet skulle få brug for en sådan på et eller andet tidspunkt kan han stadig påtage sig denne opgave 🙂 Han har bl.a. fløjet nødhjælp til Biafra sidst i 1960’ne, så det kan vist kaldes praktisk velgørenhedsarbejde fra han side.

Arvin Mosavi

Arvin Mosavi

Bestyrelsesmedlem

Arvin har eget firma og har et imponerende netværk i Nepal, hvor både han og hans bror Shayan gik i skole, mens familien var udstationeret for Udenrigsministeriet.
Mange af Arvins og Shayans venner og kontakter, er projektets venner, så vi er meget glade for fortsat at have ham med i vores inderkreds.

Revisor: Henrik Henriksen, Badsted Revision Aps. (Statsautoriseret)

Revisor: Henrik Henriksen, Badsted Revision Aps. (Statsautoriseret)

Tilknyttet udenfor bestyrelsen

Til yderligere styrkelse af bestyrelsen og organisationen har flere sagt ja til at støtte projektet, i den udstrækning det er muligt og tiden er til det, alle disse har endda tilbudt at tiltræde som ulønnede special-konsulenter, når der er brug for dem. Vi takker alle for Jeres gestus.