Kære ven, tak fordi du vil bruge lidt tid her på vores hjemmeside

Vi skal indledningsvist oplyse, at for at vi fortsat kan være en anerkendt og fradragsberettiget NGO i Danmark, skal vi opfylde visse officielle krav for at bevare denne status.

Ud over at skulle aflægge regnskab for myndighederne, skal dette også være gennemgået af en statsautoriseret revisor, det skal være tilgængelige for SKAT, politiet og andre myndigheder, der herved kan kontrollere, at vores indsamlinger går til det vi oplyser om, nemlig; at hjælpe gadebørn og børn af fattige forældre i Nepal med uddannelse, beskyttelse og mad.

Før vi overhovedet kan få lov til at indsende vores regnskaber, så SKAT kan anerkende os som en fradragsberettiget velgørenhedsforening, skal vi opfylder følgende krav for at blive registreret på SKAT's liste, hvilket vil sige at;

  1. vi skal være mindst 300 betalende medlemmer hvert år – et medlemskab koster 100/300 kr. pr. kalenderår,
  2. vi skal have mindst 100 personer der donere 200 kr. eller mere og endeligt skal
  3. vi omsætte/indsamle mindst 150.000 kr. pr. år.

Vores opfordring er ganske simpel; hjælp os med, at opnå disse krav.

Spørg alle du kender i familien, blandt venner og kollegaer om de kunne tænke sig, at støtte os med at nå disse krav. Det vil være en langt større hjælp end de fleste kan forestille sig, fordi Nepal 2010 ikke råder over en kæmpe administration, som først skal finansieres inden vi gør noget for børnene, og derfor er din hjælp helt uvurderlig.

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til Nepal 2010, og reglerne er følgende;

  • Du kan højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018
  • Du får automatisk fradrag, hvis du oplyse os dit cpr-nr. for firmaer CVR-nr. samtidig med donationen.
  • Du kan få fradrag for både små og store beløb.
  • Skatteværdien af fradraget udgør 33,33 %, så hvis du giver 100 kr., refunderes altså 33,33 kr. i din skat.
  • Du får ikke fradrag på medlemskaber og varekøb.
  • Du får fradrag for alle beløb/ydelser du donerer til os.

Yderligere spørgsmål herom kan rettes til os eller til SKAT.

Facebook