Kære ven, tak fordi du vil bruge lidt tid her på vores hjemmeside

Vi skal indledningsvist oplyse, at vi her i 2019 fortsat er en anerkendt og fradragsberettiget NGO i Danmark, der skal opfylde visse officielle krav hvert år, for at vi kunne bevare denne status.

Kravene er: Ud over at skulle aflægge regnskab for myndighederne, skal vi have gennemgået vores regnskaber af en registreret  eller af en statsautoriseret revisor og regnskabet skal være tilgængelige for alle inkl. myndighederne, der kan kontrollere, at vores indsamlede midler går til det vi oplyser, nemlig; at hjælpe svage og udsatte børn i Nepal med en uddannelse, beskyttelse og mad.

Før vi overhovedet kan få lov til at indsende vores regnskaber, så SKAT kan anerkende os som en fradragsberettiget, skal vi opfylder nedenfor viste krav, hvilket vil sige at vi skal;

  1. være mindst 300 betalende medlemmer hvert år – et medlemskab koster 100/300 kr. pr. kalenderår,
  2. have mindst 100 personer/firmaer der donere 200 kr. eller derover og  
  3. omsætte/indsamle mindst 150.000 kr. pr. kalenderår.

Vores opfordring er derfor ganske simpel; hjælp os med, at opfylde disse krav.

Spørg alle du kender, i familien, blandt venner og kollegaer om de kunne tænke sig, at støtte os med at opnå disse krav.

Det vil være en langt større hjælp end de fleste kan forestille sig, fordi Nepal 2010 ikke råder over en kæmpe administration eller reklameafdeling, som først skal finansieres, inden vi gør noget for børnene og derfor er din hjælp helt uvurderlig.

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til Nepal 2010, og reglerne er følgende at;

  • du kan højst få 15.900 kr. i fradrag for 2018 og i 2019 er beløbet 16.300 kr. svarende til 1358,33 kr. pr. mdr.
  • du får automatisk fradraget, hvis du oplyse os dit cpr-nr. - for firmaer CVR-nr. samtidig med donationen.
  • du kan få fradrag for små som store beløb, både som engangsbeløb eller som løbende bidrag ved månedlige betaling.
  • Skatteværdien af fradraget udgør 26 % - så hvis du giver 100 kr., refunderes altså 26 kr. på din skatteopgørelse.
  • du ikke får fradrag på medlemskaber og varekøb
  • du kan få fradrag for alle beløb/ydelser du donerer til os.

Ved yderligere spørgsmål herom, kan du altid rette henvendelse til os eller til SKAT.

Facebook