Kære ven, tak fordi du vil bruge lidt tid her på vores hjemmeside

Vi skal indledningsvist oplyse, at vi fortsat igen i år er en anerkendt og fradragsberettiget NGO i Danmark, som skal opfylde visse officielle krav hvert år, for at vi kunne bevare denne status.

Kravene er: Ud over at skulle aflægge regnskab for myndighederne, skal vi have gennemgået vores regnskaber af en registreret/statsautoriseret revisor og det skal være tilgængelige for alle inkl. myndighederne, der kan kontrollere, at vores indsamlede midler går til det vi oplyser, nemlig; at hjælpe svage og udsatte børn i Nepal med en uddannelse, mad og beskyttelse.

Før vi overhovedet kan blive registreret på SKAT's liste over anerkendte foreninger i Danmark der er fradragsberettiget, skal vi opfylder nedenfor viste krav, hvilket er;

  1. være mindst 300 betalende medlemmer hvert år – medlemskab koster 100/300 kr. pr. kalenderår,
  2. have mindst 100 personer/firmaer der donere 200 kr. eller derover og  
  3. omsætte/indsamle mindst 150.000 kr. pr. kalenderår.

Vores opfordring til alle er derfor ganske simpel; hjælp os med, at opfylde disse krav.

Spørg alle du kender familien, venner og kollegaer om de kunne tænke sig, at støtte os med at opnå disse krav.

Det vil være en langt større hjælp end de fleste kan forestille sig og er som regel inden for rækkevide, fordi Nepal 2010 ikke råder over en kæmpe administration eller reklameafdeling, som først skal finansieres, inden vi gør noget for børnene - derfor er din hjælp helt uvurderlig.

Reglerne for at få fradrag for gaver, bidrag og donationer til Nepal 2010 er følgende, at;

  • du kan højst få fradrag for 16.300 kr. i 2019 og i 2020 er beløbet 16.600 kr. Skatteværdien udgør pt. 30 %
  • du får kun fradraget, hvis du samtidig med donationen oplyse os dit cpr-nr. - for firmaer jeres CVR-nr. 
  • du kan få fradrag for store som små beløb, både engangsbeløb og/eller løbende månedlige bidrag.
  • du kan ikke få fradrag på medlemskaber og varekøb

Ved yderligere spørgsmål herom, kan du kontakte os eller SKAT.

MOBILEPAY

 

 

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab via MobilePay oplys venligst de 4 første ciffer af dit nr. og gerne din e-mail.

SMS

 

 

Send; Nepal til 1231 så støtter du med 50 kr. hver gang -

dette vil betyder mad for ét barn i skoletiden en hel uge.

BANK

 

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010
Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119
NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen