nepal2010

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

 

2020 og 2021 har på mange måde være et par anderledes år hvorfor vi, af hensyn til folkesundheden, har valgt at afholde vores årlige Generalforsamling som en digital Generalforsamling. Det kommer til at foregå ved at man går på vores hjemmeside og afkrydser sine valg på det skema der hedder Generalforsamling 2021 under fanen ”Publikationer”.

Nepal 2010 skal derfor indkalde til ordinær generalforsamling, der afholdes digitalt med stemmeafgivning senest: Onsdag den 31. marts – resultatet offentliggøres på vores hjemmeside fredag den 2. april 2021.

Af gode grunde vælges der ikke en dirigent, mens referenten vælges af bestyrelsen, dog skal vi opslå den ifølge vedtægterne normale Dagsordenen som der kan stemmes om, hvor følgende indgår:
1. Valg af dirigent & referent (udgår)
2. Godkendelse af dagsorden (evt. indsigelser skal fremsættes inden den 31. marts)
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskabet for 2020 samt budgettet for 2021
5. Fastsættelse af kontingentet/medlemskabet for det kommende år
6. Indkomne forslag (se nedenfor vedhæftede)
7. Valg til bestyrelse (evt. nye kandidater bedes henvende sig inden den 17. til formanden)

Pkt. 3 og 4 samt vedtægter for 2021 kan ses på hjemmesiden; https://nepal2010.dk/hjem/publikationer

Fristen for afgivelse af stemmer til Generalforsamling er sat til onsdag den 31. marts mens forslag og opstilling skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 17. marts 2021 det samme gælder hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen og hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen.

Fremsættelse af forslag samt opstille til bestyrelsen kan også ske pr. brev eller mail og skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 17. marts 2021, dette kan ske til:
Nepal 2010, c/o Jørgensen
Springbanen 31
2820 Gentofte eller
pr mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Modtager du dette som brev, er det fordi, at vi endnu ikke har modtaget din e-mailadresse, som vi derfor meget gerne vil bede dig sende på ovennævnte mail (sammen med kontingentet). Betalinger foretaget i december er også gyldige som medlemskab for 2021, forudsat disse er betalt til normalprisen 100/300 kr.

Kun medlemmer der har betalt og er registreret på dagen for generalforsamlingen har stemmeret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Nepal 2010

MOBILEPAY

 

 

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

SMS

 

 

Send; Nepal til 1231 så støtter du os med 50 kr. hver gang

(betyder mad for et skolebarn en hel uge)

BANK

 

Ved overførelser på under 200 DKK benyttes reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010
Ved overførelser på over 200 DKK benyttes reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119
NB. Ønskes fradragsretten skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

Facebook