Medlemsnyt 2018-2

Så nåede vi over 1. halvår af 2018, faktisk er næsten 2/3 af året gået - så hvor er vi nu?

Året startede med, at vi fik etableret et rigtig godt samarbejde med vores 3 skoler og 1 børnehjem, der alle har haft besøg af vores frivillige.

I februar havde Heartland Academy og Mangal School således besøg af Mormors Kuffertteater, der underholdt med deres ”Ali Baba og de 40-20 røvere”.  Det blev starten på noget nyt for disse skoler, idet der nu er indført drama på skoleskemaet. Tak til Bente og Helen for denne ”øjenåbner” på disse skoler.

Vi fik også mange roser fra Mangal School og børnehjemmet Snowland for den motiverende indsats Maddi og Cecilie ydede under deres netop overståede besøg her i juli. Deres rejsebrev kan sammen med de øvrige frivilliges ses på hjemmesiden under "Nyheder".

   

Lærerne på Mangal var meget koncentrerede

 

Snowland havde stor interesse i de fremmede

 

Vi har fået klare tilkendegivelser fra skolerne og børnehjemmet med et stort ønske om, at vi fortsætter med at sende frivillige, men også andre besøgende fra Nepal 2010 er meget velkomne til at besøge dem.

De sidste 5 ud af 6 besøgende i Nepal har været af hunkøn, så det kunne da være spændende, hvis der var nogle mandlige medlemmer eller gæster der kunne få lyst til at prøve kræfter med de udfordringer og muligheder, der ligger i at være frivillig for os på en af vores skoler og børnehjemmet.

Vi må derfor se, om der ikke kommer nogen ”ud af busken” resten af året og til næste år ?  

Pt. venter vi på en byggetilladelse til at færdiggøre biblioteket på Mangal School og en overbygning af Mahankal School lidt uden for Bungamati. det er fortsat sådan at når vi hjælper skolerne med disse forbedringer, forpligter de sig til gengæld til at optage elever fra fattige familier og gadebørn, som ellers ikke havde haft muligheden for at komme i skole. På børnehjemmet har vi planer om at lave en overdækning af friarealet, så børnene kan opholde sig ude i "den våde tid" af året. Vi vil også nu se på om det er mulig at lave et bibliotek på hjemmet så børnene kan dygtiggøre sig "hjemme". Alt dette er noget der vil blive aftalt og planlagt ved det næste besøg i Nepal. Vi kan derfor stadig bruge frivillige af enhver art til vores skoler og børnehjem i Nepal.

På den hjemlige front er det gået lidt trægt med at få arrangeret events, som kunne sætte lidt skub i vores projekter. Der er stadig mangel på frivillige, der kunne tænke sig at gøre noget aktivt, dels ved at foreslå tiltag, dels at være med til at finde og arrangere egnede steder, hvor vi kan afholde vores events.

Vi har som bekendt gennemført en ”landsdækkende” turné med vores fotoudstilling og er blevet meget vel modtaget overalt, som indtil videre ser ud til have kastet lidt af sig, så mon ikke vi alligevel når vores mål ellers må formand ud og lege julemand i håb om lidt ekstra. Vi kan oplyse (med forbehold), at vi pt. har fået 27 donationer og 53 nye medlemmer mellem 1. juni-1. oktober, hvilket må siges at være et fint resultat. Bedst var det at deltage i Bork Havn Musikfestival (Ringkøbing Fjord), der gav 18 nye medlemmer. Men lige er der et lille plus på balancen ved alle udstillingerne, men vi mangler stadig i nærheden af 50 medlemmer og små 30.000 kr. for at være i mål.

Vi har netop på Facebook startet en indsamling, som desværre går lidt trægt, men de 30.000 kr. vi har sat som mål er det planlagt at skulle vi vil give vores børnehjem Snowland et bibliotek så børnene der kan dygtiggøre sig i fritiden og blive endnu mere konkurrencedygtige i forhold til andre børn i en mere normal hverdag, så året kan stadig nå at vise overskud i forhold til de fastsatte og ønskede mål.

Vi skal stadig efterlyse medlemmer/frivillige, der kunne have lyst og tid til at bruge nogle få timer om måneden på at uddele foldere og hænge plakater op. 

Økonomien kunne da være bedre, men vi skal ikke klage vi ved at hver kr. bliver udnyttet optimalt og til børnene. Vi skal derfor gentage, at bestyrelsen planlægger nogle ændringer - fordi vi stadig er for få til at løfte alle opgaverne. SÅ er du interesseret, har lyst, tid og motivation for at bringe nyt til projekterne og foreningen, så hold ikke igen med dine gode ideer, du er meget velkommen til at kontakte formanden.

Vi har ændret kontingentet pr. 1. september og nedsat dette fra 100 til 50 kr. resten af året, i håb om at få nogle flere med. Et støttemedlemskab koster dog fortsat de 300 kr. - til gengæld får nye ”støtter” resten af året som velkomst, en af vores fantastiske T-shirts. 

Vores lejlighed i Kathmandu, med alt man kan ønske sig, kan i 2019 lånes af medlemmer der de sidste 2 år har fornyet deres medlemskab. Forudsætningen er; at denne ikke er udlejet/udlånt i den ønskede periode man har bestemt sig for, og at man betaler for el og vand.

Vi håber endnu engang, at vi når at få antallet af medlemmer op inden nytår, så vi fortsat kan være en fradragsberettiget NGO også i 2019. Dette fordi det giver større mulighed for støtte fra fonde og andre. Vi går jo ind i jubilæumsåret, så vi skulle nødigt stå i den situation, at vi ikke længere er på Skats liste over foreninger med fradragsret. Det kan nemlig tvinge os til, at drosle ned eller i værste fald at lukke - en meget trist tanke, hvis det skulle blive en realitet. Vi vælger dog, at se optimistisk på resten af året og håber meget på, med jeres hjælp til at opnå målet om at være over de 300 medlemmer inden årets udgang lykkes. Så gi’ et medlemskab som gave eller opfordre alle du kender om at hjælpe os med at nå vores mål.

Det forpligter ikke at være medlem, men det har nogle helt klare fordele, og så er det en helt unik måde at støtte udsatte børn i Nepal på.

Vi har nu fået ajourført vores hjemmeside og indført et nyt mailsystem, så for fremtiden er det kun dem der tilmelder sig, donere eller køber vores merchandise, der vil modtage vores nyhedsbreve. I takt hermed håber vi så, at få ryddet op i de gamle liste, hvor et par stykke desværre har modtaget vores mails selvom de har frabedt sig dem eller at nogle har oplevet at modtage dem flere gang, nu skulle man gerne slippe for denne trafik. Stor tak til vores webmaster Hans for dette arbejde.

En sidste ting er, at man meget gerne må huske at melde tilbage til os, hvis man flytter, får ny e-mail eller nyt tlf.-nr. 

Varmeste hilsner på bestyrelsens vegne  

Tommy Legène Jørgensen - formand

Springbanen 31, 2820 Gentofte, Denmark

Mobil DK: +45 4057 5760

 

Facebook