Indkaldelse til Generalforsamling (2019)Nepal 2010 skal herved indkalde til ordinær generalforsamling:

 

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 12-13 i Kildeskovshallen (opholdsstuen), Adolphsvej 25 – 2820 Gentofte.

 

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent & referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskabet for 2018 samt budgettet for 2019
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Eventuelt

Pkt. 3, 4 og 5 samt vedtægter for 2019 kan ses på hjemmesiden; https://nepal2010.dk/hjem/publikationer

 

Fristen for tilmelding til Generalforsamling er sat til fredag den 15. februar 2019 det samme gælder hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen og hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen.

 

Tilmelding, fremsættelse af forslag samt opstille til bestyrelsen kan ske pr. brev eller mail og skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15. februar 2019, hvilket også gælder fuldmagter – til:

Nepal 2010, c/o Jørgensen - Springbanen 31 – 2820 Gentofte eller på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (NB! KUN PÅ DENNE MAIL-ADRESSE)

 

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og gerne 2 suppleanter. Kan man ikke være til stede, kan man fremsende skriftlig anmodning om en af pladserne via fuldmagt, den skal ligeledes være hos bestyrelsen senest fredag den 15. februar 2019.

 

Den endelige dagsorden samt indkomne forslag vil blive offentliggjort på vores hjemmeside under nyheder.

 

Efter Generalforsamlingen vil der i anledning af vores 10-årsdag for den stiftende Generalforsamling, blive budt på et mindre traktement og vi forventer, at det hele slutte omk. kl. 16, hvis nogen skulle få lyst til at deltage i dette. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af div. ?

 

Modtager du dette som brev, er det fordi, at vi endnu ikke har modtaget din e-mailadresse, som vi derfor meget gerne vil bede dig sende til os (sammen med kontingentet for 2019). Betalinger i december 2018 er også gyldige som medlemskab for 2019 forudsat disse er betalt til normalprisen 100/300 kr.

 

Kun medlemmer der har betalt og er registreret på dagen for generalforsamlingen har tale- og stemmeret.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nepal 2010

Facebook