Skip to main content

Nyhedsbrev dec. 2023

Medlemsnyt, December 2023 (måske det sidste)

2010 campaign 

Kære alle medlemmer

Nuværende, tidligere samt støtter igennem årene.

 

Vi skal herved takke alle de der igennem 15 fantastiske år, i en eller anden udstrækning har hjulpet os i kampen for udsatte børn i Nepal.

Den 1. januar 2024 er det slut som aktiv forening og præcist 15 år siden min datter og jeg blev enige om, at ville hjælpe børn der havde det svært.

Derfor er det ekstra trist, at måtte erkende at opbakningen ikke længere er den samme længere trods adskillige forsøg på at få mere gang i foreningen - sådan er det. Det skyldes selvfølgelig rigtig mange ting, men det vil blive for langt, hvis vi skulle remse det hele op nu.

Klart er det; at 2 år med Corona, dernæst en krig i Ukraine og en ligeså modbydelig én i Gaza, på ingen måde gavner vores muligheder for, at gøre opmærksomt på os selv i forsøget på at promovere vores arbejde for vores børn i den del af verden, der langsomt er ved at blive glemt og på denne baggrund havde vi den 7. december et bestyrelsesmøde, hvor vi kollektivt valgte at trække os som bestyrelsen og gøre status over aktiver/passiver.

Her kunne vi konstateres, at der kun lige er nok til at betale telefon, internet og de pligter vi har i Nepal, som pt. er 2 sponsorbørn, hvoraf den ene går ud af skolen til april 2024 og det sidste barn har vi lavet aftale med sponsor og skolen, at støtten først stopper april 26. 

Vi fortsætter dog Nepal 2010 efter 1. januar lidt endnu, som et slags sekretariat for at følge vores børn, stå vi til rådighed med vejledning, råd til jer og kontakt til netværket i Nepal. Vi modtager fortsat gerne bidrag, men man skal ikke forvente fradrag for sine bidrag i 2024, da vi, som det ser ud nu, ikke når de 300 betalende medlemmer 100 donationer af mindst 200 kr. samt en omsætning på 150.000 kr. inden nytår. Reelt mangler der 50.000.

Derfor kære venner har vi de sidste år manglet en del medlemmer til, at hjælpe os praktisk med at løfte de administrative byrder, så vi fortsat kunne have være en fradragsberettiget forening i 2024. Det er bare ikke lykkedes os at nå vores mål, derfor går Nepal 2010 i hi. 

Man kan dog stadig sikre sig fradrag i 2024, det kræver blot at bidrag der ønskes fradrag for, skal være betalt/registreret senest den 29. december, for at kunne henregnes til indkomståret 2023 og dermed være fradragsmæssigt effektivt i 2024.

Hvis Nepal 2010 skal overleve efter næste år kræves det selvfølgelig, at der fra start af 2024 vises større støtte og interesse for vores sag ellers er der ikke andet at gøre end, at lukke helt ned i 2025. Om vi næste år opnår en tilslutning der berettiger os til igen, at være en fradragsberettiget forening og dermed lader Nepal 2010 genopstå som aktiv forening, vil tilslutningen i 2024 vise, det ser vi når vi igen når hen i december måned 2024.

Inden da, kan Generalforsamling dog vælge at nedlægge Nepal 2010 helt, det skal der indkaldes til og stemmes om på kommende Generalforsamling i starten af februar og vælger vi så her at nedlægge Nepal 2010 forskriver vedtægterne derfor følgende;

§ 9 OPLØSNING

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue efter generalforsamlingens nærmere beslutning et tilsvarende almennyttigt eller almenvelgørende formål. 

Men helt slut er det altså officielt først, når Generalforsamling har besluttet dette – februar 2024 eller senere. Mht. til formuen råde vi ikke over midler til andet en telefon og internet, altså de mest elementære midler til at afvikle og derfor vil dette ikke blive et punkt på dagsordenen til kommende Generalforsamling.

Vi modtager dog gerne støtte, for sæt nu hvis nu hvis vi kom bedre fra start i 2024. Benytter man alligevel MobilePay (87 35 33) så send os venligst oplysning via mail eller SMS med navn, adresse og e-mail, så vi kan identificere jer + kontakte jer når der sker nyt. Tilsvarende skal vi oplyse til de af jer der bruger vores kontoer Reg.nr. 7780 konto-nr.; 194 2010 eller 190 4119, om ligeledes give os navn, adresse og e-mail. Banken tager ikke gebyrer for at modtage bidrag det gør PayPal som kort tid endnu stadig kan benyttes. Og så et sidste suk fra herfra; hvis I overveje at betale så gør det inden 1. februar så vi ikke skal venter til november/december med at finde ud af om vi evt. har nået vores mål.

Vi vil således ikke i 2024 være aktive med samle ind, men alle modtagne beløb i løbet af året vil omk. 15. december blive opgjort/offentliggjort og uddelt til de skoler vi har eller har haft samarbejde med tidligere, hvis disse fremsender anmodning om enkeltbidrag til bøger, tavler eller lignende hjælpemidler til gavn for børnene.

Nyt 2010 cover

Vi takker for denne gang, men vi er måske tilbage før I aner det 😉

Håber alle har haft en fredfyldt jul, med ønsket om et godt og lykkebringende nyt år 2024; og så skal vi endeligt også huske at passe rigtig godt på hinanden ❤

Med venlig hilsen/With warm regards

Tommy Legène Jørgensen

(evt. spørgsmål kan besvares af mig på 4057 5760)

Gentofte 14. december 2023 

PS. en mindre tidsforskydning i udsendte skyldes at vi ikke har adgang til vores internetmoduler og derfor ikke har kunne udsende eller redigere.

MOBILEPAY

mobilepay nepal

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab via MobilePay oplys venligst de 4 første ciffer af dit nr. og gerne din e-mail.

 

BANK

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010

Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119

NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

PAYPAL

Donér 100 DKK

 


Donér 500 DKK

 


Donér 300 DKK

 


Valgfrit beløb pr. måned!