Nepal 2010 blev oktober 2012 godkendt af SKAT som velgørende forening der kan modtage gaver, arv og donationer fra private såvel som fra virksomheder, hvorved disse kan opnå fuld fradragsret for beløb doneret til foreningen.

Dette sker efter ligningslovens §§ 8 A og 8 D samt § 12 stk. 3.

Max-grænsen for fradrag af donationer og gaver er for 2019 på 16.300 kr. og i 2020 det maximale beløb på 16.600 kr.

  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du samtidig med din indbetaling oplyser dit cpr-nr. og for firmaer CVR-nr.
  • Der opnås fradrag for både små og store beløb.
  • Du får således fradrag for alle beløb, du donerer til Nepal 2010.
  • Du kan ikke få fradrag for kontingenter og varekøb.

Særlige regler for gavebreve

Et gavebrev er en aftale om at støtte med et fast beløb i mindst 10 år. Man vælger selv, om man vil støtte med et fast månedligt beløb eller en fast procentdel af sin indkomst. Man kan dog maksimalt fradrage 15 % af sin samlede indkomst – dvs. den personlige indkomst og evt. positiv kapitalindkomst. Dog vil man højst kunne få fradrag for max. 16.600 kr. i 2020, uanset din indkomst størrelse. Hele det årlige beløb skal være indbetalt inden den 31. december.

For firmaer eller virksomheder

Hvis bidrag ydes på vegne af et firma, kan der også opnås fradrag. Man skal så blot oplyse firmaets CVR-nr. i stedet. Reglerne for fradrag er de samme for firmaer, som for privatpersoner.

MOBILEPAY

 

 

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

SMS

 

 

SMS modtages med 50 kr. pr. gang ved at sende teksten “Nepal” til 1231

BANK

 

Ved overførelser på under 200 DKK benyttes reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010
Ved overførelser på over 200 DKK benyttes reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119
NB. Ønskes fradragsretten skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

Facebook