Nepal 2010 blev i oktober 2012 godkendt af SKAT i Danmark som en velgørenhedforening der kan modtage gaver, arv og donationer fra private såvel som fra virksomheder, hvorved der kan opnås fuld fradragsret for bidrag til Nepal 2010.

Dette sker efter ligningslovens §§ 8 A, D samt 12 stk. 3.

Grænsen for fradrag af donationer og gaver er maximalt på 15.900 kr. for 2018 og 16.300 kr. i 2019.

  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du samtidig med din indbetaling har oplyst dit cpr-nr.
  • Du kan få fradrag for både små og store beløb.
  • Skatteværdien af fradraget udgør pt. 26 %, så hvis du giver 100 kr., refunderes 26 kr. i din skat.
  • Du får således fradrag for alle beløb, du donerer til Nepal 2010.
  • Du kan ikke få fradrag for kontingenter og varekøb.

Særlige regler for gavebreve

Et gavebrev er en aftale om at støtte med et fast beløb i mindst 10 år. Man vælger selv, om man vil støtte med et fast beløb eller en fast procentdel af sin indkomst. Man kan dog maksimalt fradrage 15 % af sin samlede indkomst – dvs. den personlige indkomst og evt. positiv kapitalindkomst. Dog vil man højst kunne få fradrag for max. 16.300 kr. i år 2019, uanset din indkomst størrelse. Hele det årlige beløb skal være indbetalt inden den 31. december.

For firmaer eller virksomheder

Hvis du bidrager på vegne af dit firma, kan du også opnå fradrag. Du skal så oplyse firmaets CVR-nr. i stedet for dit eget CPR-nr. Reglerne for fradrag er de samme for firmaer, som for privatpersoner.

Facebook